โครงการ : บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จำกัด

งานระบบดับเพลิง : บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จำกัด

ประเภทงาน: ติดตั้งเครื่องดับเพลิง แบบAutomatic ชนิดน้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง

  • งานระบบดับเพลิงปี 2015
  • บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จำกัด
  • Project Amount : ติดต่อสอบถาม
  • Tag: งานสร้างระบบดับเพลิง

ออกแบบระบบดับเพลิงจากผู้เชี่ยวชาญ ดูแลจนส่งมอบงาน

สอบถามความต้องการจากลูกค้า

ส่งทีมสำรวจสอบถามความต้องการจากลูกค้า

ออกแบบระบบ

นำข้อมูลที่ได้มาออกแบบระบบ

ดำเนินการก่อสร้าง

เมื่อสรุปแบบแผนการทำงานได้เรียบร้อยเราก็ทำการก่อสร้าง