โครงการ : บริษัท นิเด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

งานระบบดับเพลิง : นิเด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทงาน: RENOVATION FIREPROTECTION SYSTEM

  • งานระบบดับเพลิงปี 2015
  • เด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
  • Project Amount : ติดต่อสอบถาม
  • Tag: งานสร้างระบบดับเพลิง ( Fire Pump System และ Automatic Sprinkler System)

ออกแบบระบบดับเพลิงจากผู้เชี่ยวชาญ ดูแลจนส่งมอบงาน

สอบถามความต้องการจากลูกค้า

ส่งทีมสำรวจสอบถามความต้องการจากลูกค้า

ออกแบบระบบ

นำข้อมูลที่ได้มาออกแบบระบบ

ดำเนินการก่อสร้าง

เมื่อสรุปแบบแผนการทำงานได้เรียบร้อยเราก็ทำการก่อสร้าง