กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

งานระบบดับเพลิง : กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ประเภทงาน: ติดตั้งระบบดับเพลิง (Fire pump และท่อดับเพลิงพร้อมซุ้มแท่นปืนล้อมกองกากอ้อย )

  • งานระบบดับเพลิงปี 2015
  • กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  • Project Amount : ติดต่อสอบถาม
  • Tag: งานสร้างระบบดับเพลิง

ออกแบบระบบดับเพลิงจากผู้เชี่ยวชาญ ดูแลจนส่งมอบงาน

สอบถามความต้องการจากลูกค้า

ส่งทีมสำรวจสอบถามความต้องการจากลูกค้า

ออกแบบระบบ

นำข้อมูลที่ได้มาออกแบบระบบ

ดำเนินการก่อสร้าง

เมื่อสรุปแบบแผนการทำงานได้เรียบร้อยเราก็ทำการก่อสร้าง