หมวดที่ 3 ข้อต่อ

3.1 ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็ว 2 เขี้ยว
3.1 ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็ว 2 เขี้ยว

  ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็ว 2 เขี้ยว แบบมารตฐานอังกฤษ (INSTANTANEOUS COUPLING BRITISH STANDARD) ชนิดทองเหลือง ขนาด 1 1/2

VIEW DETAIL
3.2 ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเกลียว ชนิดทองเหลือง
3.2 ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเกลียว ชนิดทองเหลือง

  ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเกลียว แบบมาตรฐานอเมริกา ชนิดทองเหลือง (BRASS EXPANSION COUPLING AMERICA STANDARD TYPE) ขนาด 1.5 นิ้ว ข

VIEW DETAIL
3.3 ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเกลียว
3.3 ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเกลียว

  ทำด้วยทองเหลืองชุปโครเมี่ยม ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเกลียว มาตรฐานสากลทำด้วยทองเหลือง ชุปโค

VIEW DETAIL
3.4-1 ข้อต่อทางจ่ายน้ำ  ( เกลียวนอก / ตัวผู้ )
3.4-1 ข้อต่อทางจ่ายน้ำ ( เกลียวนอก / ตัวผู้ )

  INSTANTANEOUS SINGLE LOCK  SCAREW  MALE INLET ชนิดด้านหนึ่งสวมเร็วเขี้ยวเดียว อีกด้านหนึ่งเป็นเกลียวแป๊บตัวผู้ แบบมตารฐานข

VIEW DETAIL
3.4-2 ข้อต่อท่อทางจ่ายน้ำ ( เกลียวใน / ตัวเมีย )
3.4-2 ข้อต่อท่อทางจ่ายน้ำ ( เกลียวใน / ตัวเมีย )

  INSTANTANEOUS SINGLE LOCK FEMALE SCAREW INLET ชนิดด้านหนึ่งสวมเร็วเขี้ยวเดียว อีกด้านหนึ่งเป็นเกลียวแป๊บตัวเมีย  แบบมาตรฐาน

VIEW DETAIL
3.5 ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว
3.5 ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว

  ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว เขี้ยวเดียว ใช้เป็นข้อต่อลดขนาดเมื่อ หัวท่อประปากับหัวทางสูบน

VIEW DETAIL
3.6-1 ฝาปิดท่อทางน้ำออก
3.6-1 ฝาปิดท่อทางน้ำออก

  ฝาปิ ดท่อทางน้ำออก แบบสวมเร็วตัวผู้ (MALE INSTANTANEOUS BLANK CAP WITH CHAIN) มีห่วงโซ่พร้อม ทำด้วยอลูมิเนี่ยม , ทองเหลืองม PVC

VIEW DETAIL
3.6-2 ฝาปิดท่อทางน้ำออก
3.6-2 ฝาปิดท่อทางน้ำออก

  ฝาปิดท่อทางน้ำออกแบบสวมเร็วตัวเมีย  (FEMALE INSTANTANEOUS BLANK CAP WITH CHAIN)  มีห่วงโซ่พร้อม ทำด้วยอลูมิเนี่ยม , ทองเหลื

VIEW DETAIL
3.7 ข้อต่อทางแยกน้ำจากหัวประปาดับเพลิง
3.7 ข้อต่อทางแยกน้ำจากหัวประปาดับเพลิง

  ข้อต่อทางแยกน้ำจากหัวประปาดับเพลิง (TWO WAYS DIVIDING BREECHING HYDRANT) ใช้ต่อกับท่อประปาดับเพลิง มีขนาด 4 นิ้ว เกลียวตัว

VIEW DETAIL
3.8-1 ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง
3.8-1 ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง

  ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง  (TWO WAYS COLLECTING BREECHING  WITH CONTROLLED VALVE)  ชนิดสวมเร็ว ขนาดทางน้ำเข้า 2.5 นิ้ว หนึ่งทาง

VIEW DETAIL
3.8-2 ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง
3.8-2 ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง

  ข้อต่อทางจ่ายน้ำ (TWO WAYS COLLECTING BREECHING) ชนิดสวมเร็วขนาดทางน้ำเข้า 2.5 นิ้ว หนึ่งทาง แยกทางจ่ายน้ำขนาด 2.5 นิ้ว จำนว

VIEW DETAIL
3.9 ข้อต่อทางน้ำเข้าอาคาร
3.9 ข้อต่อทางน้ำเข้าอาคาร

  ข้อต่อทางน้ำเข้าอาคาร ชนิดทางรับน้ำ 2 ทาง  (TWO WAYS WALL COLECTING  HEAD WITH BLANK CAP) แบบสวมเร็วตัวผู้ มีลิ้นกันน้ำไหลกลั

VIEW DETAIL
3.10 ข้อต่อแยกทางน้ำประปาดับเพลิงรูปตัว T
3.10 ข้อต่อแยกทางน้ำประปาดับเพลิงรูปตัว T

  ข้อต่อแยกทางน้ำประปาดับเพลิงรูปตัว T แบบเกลียว (TWO WAYS FIRE HYDRANT  COLLECTING HEAD) มีฝาปิดพร้อมชนิดแยก 2 ทาง ใช้เป็นหั

VIEW DETAIL
3.11 แองเกิลวาล์วดับเพลิงชนิดประจำอาคาร (ANGLE VALVE)
3.11 แองเกิลวาล์วดับเพลิงชนิดประจำอาคาร (ANGLE VALVE)

  แองเกิลวาล์วดับเพลิงชนิดประจำอาคาร มีประตูเปิดปิดน้ำแบบมาตรฐานอังกฤษ ขนาดทางน้ำเข้า 2.5 นิ้ว ขนาดทา

VIEW DETAIL
3.12 ข้อต่อแยกทางน้ำประปารูปตัว Y แบบเกลียว ชนิดแยก 2 ทาง
3.12 ข้อต่อแยกทางน้ำประปารูปตัว Y แบบเกลียว ชนิดแยก 2 ทาง

  ใช้เป็นหัวท่อประปาดับเพลิงทั่วๆไป ทำด้วยทองเหลือง ( FIRE HYDRANT COLLECTING HEAD ) ขนาด 4 นิ้ว x 2.5 นิ้ว  x 2.5 นิ้ว

VIEW DETAIL
3.13-1 ข้อต่อหัวท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้ง 2 ด้าน
3.13-1 ข้อต่อหัวท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้ง 2 ด้าน

  ข้อต่อหัวท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้ง สอง ด้าน ด้านหนึ่ง 4 นิ้ว  ต่อเข้ากับหัวท่อประปาดั

VIEW DETAIL
3.13-2 ข้อต่อหัวท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้ง 2 ด้าน
3.13-2 ข้อต่อหัวท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้ง 2 ด้าน

  ข้อต่อหัวท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้ง สอง ด้าน ด้านหนึ่ง 4 นิ้ว  สำหรับใช้ต่อท่อสูบน้ำปร

VIEW DETAIL
3.14 นิปเปิ้ลแล็ค (NIPPLE RACK)
3.14 นิปเปิ้ลแล็ค (NIPPLE RACK)

  นิปเปิ้ลแล็ค (NIPPLE RACK) ทองด้วยทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว ขนาด 2.5 นิ้ว

VIEW DETAIL
3.15 หัวกระโหลกกรองน้ำแบบเกลียว (SUCTION STAINER SCREW TYPE)
3.15 หัวกระโหลกกรองน้ำแบบเกลียว (SUCTION STAINER SCREW TYPE)

  สำหรับสวมปลายท่อดูดใช้กับรถดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำทั่วไป ทำด้วยอลูมิเนี่ยม, ทองเหลือง ไม่ผุกร่อ

VIEW DETAIL
3.16 ตระแกรงทองเหลือง
3.16 ตระแกรงทองเหลือง

ตระแกรงสำหรับสวมปลายท่อดูด ใช้กับรถดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำทั่วไป ทำจากทองเหลือง

VIEW DETAIL